Linke më të përdorura

Shërbimet mjekësore që ofrohen nga Laboratori Klinik-Biokimik dhe Bakteriologjik

  • Parent Category: ROOT
  • Written by Geraldina
  • Published in Laboratoret

Analizat që kryhen në këtë laborator si shërbim ambulator janë si më poshtë:
• Gjak komplet
• Urinë komplet
• Albumina në urinën e 24 orëve
• Glukoza
• Urea
• Kreatinina
• Klirenci i kreatinines
• Acidi urik
• Proteina totale
• Bilirubina totale
• Bilirubina e fraksionuar
• Fibrinogjeni
• Sideremia
• Hemoglobina e glukozuar
• Fosfataza alkaline
• Niveli i protombinës
• APTT
• Koka Howell
• Trigliceridet, colesteroli dhe fraksionet (lipidograma)
• Transaminazat (SG0T+SGPT)
• Kalciumi total
• Kreatine kinase (CPK-NAC)
• Elektrolitet ne gjak (Na +, K+)
• Likuor celebrospinal L.C.S
• Proteina C-reaktive (P.C.R.)
• R.F (factor rheumatoid)
• A.SO Antistreptolizinat
• Sekrecion Vaginal
• B-HCG
• Ferritinë
• Ca-125
• Prolaktine
• F SH
• L H
• Estradiol II
• Progesterone
• TSH
• FT3
• FT4
• Elektroforeza e hemoglobinës
• Elektroforeza e proteinave

Analizat që ofron Laboratori Mikrobiologjik

• Kulturë e likidit celebrospinal
• Hemokulture
• Kulturë e likideve trupore
• Kluturë pustule
• Kulturë sekrecion vaginal cocce+candida
• Ekzsaminime për myk
• Urokulturë
• Kulturë sekrecion gryke
• Kulturë sekrecion hunde/vesh
• Kulturë sekrecion syri
• Kulturë tub endotrakeal
• Kulturë kordon umbelikal
• Ureoplazma-Mycoplazma
• Toxa Ig M
• Toxa Ig G
• Cmv Ig M
• Cmv Ig G
• Clamydia
• Koprokulturë
• Fece për parazit
• Ngarkesë mikrobike e ambienteve
• Ngarkesa mikrobike e kompleteve operatore 

Personeli i Laboratori Klinik-Biokimik dhe Bakteriologjik përbëhet si më poshtë:
Një Shefe Laboratori
Një Mjek laborant klinik-biokimik
Një Mjek Laborant Bakterologjik
Një Kimist
Një K/Laborante
Pesë Laborante Klinik Biokimik
Një laborant Bakteriologjik
Dy sanitare

Me 24 Mars 2014 u bë rinovimi i Laboratorit Klinik-Biokimik në spitalin tonë.
U inaguruan gjashtë aparaturat e reja laboratorike ekzaminuese me të cilat shtohet gama e analizave laboratorike duke përmirësuar shërbimin laboratorik në aspektin cilësor dhe sasior.