Linke më të përdorura

Shërbimet që ofron Gjinekologjia

  • Parent Category: Shërbimet tona
  • Written by Geraldina
  • Published in Shërbimi i Gjinekologjisë

Në Shërbimin e Gjinekologjise shtrohen paciente për ndërhyrje kirurgjikale si dhe për trajtim jo-invaziv.

 I. Kirurgjia gjinekologjike

A. Kirurgji Gjinekologjike abdominale
1. Kirurgji onkogjinekologjike
Kanceri i kolumit, uterusit ovaret, endometri, tubat.
2. Kirurgji e përgjithshme gjinekologjike
Per fibromiomat, kistet, rezeksion ovari, plastike tubare.

B. Kirurgji endoskopike
1. Kirurgji gjinekologjike laparaskopike,
2. Kirurgji gjinekologjike hysteroskopike.

C. Kirurgji Vaginale
1. Kirurgji urogjinekologjike,
2. Kirurgji plastike gjinekologjike,
3. Kirurgji rikonstruktive gjinekologjike.

D. Kirurgji gjiri
1. Ekstriptimi i kisteve,
2. Ekstriptimi i fibromave.

E. Kirurgji e vogël Gjinekologjike
1. Nderprerje shtatzanie,
2. Polipectomi,
3. Biopsi (vagine, colliuteri, endometri, gjiri),
4. Incizione te abseseve

I. Gjinekologjia Konservative
A. Trajtime te semundjeve inflamatore pelvike,
B. Trajtime te menoragjive pubertale,
C. Trajtime te gravidances extrauterine me metotraksat,
D. Trajtime te menoragjive te periudhes se aktivitetit gjenital,
E. Trajtime të metroragjive menopauzike.

 


Personeli përbehet si më poshtë:

• Mjekë obstetër -gjinekolog
• Mami
• Personel mbeshtetës