Linke më të përdorura

Shërbimi i Terapisë Intensive

  • Written by Geraldina
  • Parent Category: Shërbimet tona
  • Category: Shërbimi i Terapisë Intensive


Reanimacioni për të rriturit është një repart më vete ku punojnë 18 persona, si më poshtë:
Mjekë
Mami
Personel mbështetës
Këtu trajtohen pacientet me ndërlikime madhore të lidhura me sistemin e riprodhimit.